مرکز آپای دانشگاه ارومیه

uucert.com

آذربایجان غربی,ارومیه

معرفیآگهی استخدام (1)

مرکز آپای دانشگاه ارومیه با هدف آگاهی سازی، پشتیبانی و امدادرسانی و با محوریت امنیت اینترنت اشیا راه‌اندازی شده است. لازم به یادآوری است: مرکز آپای دانشگاه ارومیه تنها مرکز تخصصی امنیت اینترنت در استان، در فروردین ماه سال ۱۳۹۵ تاسیس شده و در این مدت اندک توانسته است کارهای خوبی در زمینه های امنیت اینترنت و راه‌اندازی اینترنت اشیا انجام دهد و تحسین مسئولین استانی و کشوری را برانگیزد.
آذربایجان‌غربی، ارومیه، خیابان شهید بهشتی، پردیس دانشگاه ارومیه، مرکز آپا دانشگاه ارومیه
آدرس رایانامه: info@uucert.com
شماره تماس: 044-33438840