3 ماه پیش

کارواش

آذربایجان غربی , ارومیه


به چند نفر نیروى کار ثابت براى فعالیت در کارواش واقع در بلوار شورا بصورت فورى فورى نیازمندیم.
مراجعه ترجیحا حضورى به پیامک پاسخ داده نمیشود.
دستمزد=درصد+انعام
09143411635