4 ماه پیش

راننده با خودرو مدل بالا دوگانه سوز

آذربایجان غربی , ارومیه


‏‪به تعدادی راننده با خودرو مدل بالا دوگانه سوز جهت همکاری در آژانس نود به صورت تمام وقت نیازمند است ، تلفن تماس ٠٩١۴٩۶٩۵۶٧٠
۰۴۴۳۳۴۸۰۰۱۱