3 ماه پیش

فوق دیپلم یا مهندس مکانیک

آذربایجان غربی , ارومیه


آشنایی به مکانیک خودرو و برنامه های کامپیوتری.جهت کار در ایران خودرو
09149359149