4 ماه پیش

حسابدار با سابقه

آذربایجان غربی , ارومیه


به یک نفر امور مالی و حسابدار با سابقه و با تجربه توانا در مدیریت بحران مالی
نیازمندیم .
حقوق و مزایا قانون کار
09193650956