3 ماه پیش

پیزا زنی یا وردست پیتزا

آذربایجان غربی , ارومیه
دریافت شماره تماس


پیتزا فروشی جگوار برای تکمیل کادر پرسنلی خود از افراد ماهر در زمینه پیتزا زنی یا وردست پیتزا جهت همکاری دعوت میکند