3 هفته پیش

منشی اداری جهت دفتر آموزشی

آذربایجان غربی , ارومیه
دریافت شماره تماس


به چند نفرخانم باسواد با روابط عمومی بالا جهت کار منشی وپذیرش آموزشی در پژوهشکده علمی وتحصیلی نیازمندیم