4 ماه پیش

کارشناس کامپیوتر خانم

آذربایجان غربی , ارومیه


کارشناس کامپیوتر
خانم
اشنا به فتوشاپ
مسلط به اکسل
بصورت تک شیفت یا دو شیفت
حقوق قانون کار
شماره تماس: ۰۹۰۲۶۲۸۷۰۱۵