4 ماه پیش

خانم جهت انجام امورات دفتری

آذربایجان غربی , ارومیه


یک شرکت معتبر در زمینه تجارت الکترونیک به همکار خانم جهت انجام امورات دفتری با شرایط ذیل نیازمند است
1-حداقل مدرک کارشناسی(کامپیوتر-IT و رشته های مرتبط)
2- تجربه و سابقه کار اداری
3 -نداشتن اشتغال به تحصیل
4- قرارداد و بیمه و شرایط پرداخت طبق قانون کار می باشد.
واجدین شرایط لطفاً با شماره تماس 32259991-5 داخلی 4 تماس حاصل فرمایند.
ساعت تماس فقط 8 الی 17 می باشد.