4 ماه پیش

کارشناس کامپیوتر

آذربایجان غربی , ارومیه


همکار آقا
آشنا به مفاهیم شبکه
رشته های مربوط به کامپیوتر کارشناسی و بالاتر
دارای روحیه تحقیق و کارگروهی
متقاضیان محترم نسبت به پر کردن فرم و مصاحبه کاری در ساعت تعیین شده به آدرس : ارومیه، خیابان خیام جنوبی، کوچه13، مجتمع تجاری خیام، واحد16 مراجعه نمایند.
تلفن: 04433379560
ساعات مراجعه : 13 الی 17
شماره تماس: 04433379560