برای ثبت رزومه کاری خود به موارد زیر توجه کنید

  1. خودتان را معرفی کنید و تخصص های کاری و میزان تحصیلات و سایر مواردی که برای یک رزومه لازم است را بنویسید
  2. شماره تماس خود را بنویسید
  3. در صورتی که گزینه خصوصی را انتخاب کنید پروفایل کاری شما از دید دیگر کاربران مخفی خواهد ماند

ادامه ثبت رزومه کاری