شهر : بردسکن تایباد تربت جام تربت حیدریه خلیل‌آباد خواف درگز رشتخوار سبزوار سرخس فریمان قوچان مشهد مه ولات نیشابور چناران کاشمر کلات گناباد

استخدام نیروی انتظامی در مقطع درجه داری سال 1396


استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – ۷ آذر ۹۶ (ثبت نام از تاریخ

سراسری

1 ماه پیش