شهر : اردبیل بیله‌سوار خلخال مِشگین‌شهر نَمین نیر پارس‌آباد کوثر گِرمی

استخدام نیروی انتظامی در مقطع درجه داری سال 1396


استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – ۷ آذر ۹۶ (ثبت نام از تاریخ

سراسری

1 ماه پیش